Impresszum

 1. Szolgáltató neve:
 2. Szolgáltató székhelye, telephelye, ennek hiányában lakcíme:
 3. Szolgáltató elérhetősége: (e-mail cím)
 4. Amennyiben a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdése nyilvántartásba való bejegyzéstől függ, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése és a nyilvántartásba vételi szám: 
 5. Amennyiben a szolgáltató tevékenységének gyakorlása engedélyköteles, akkor ez a tény és az engedélyező hatóság megnevezése és elérhetőségi adatai, valamint az engedély száma
 6. Adószám: 
 7. Egyes szabályozott szakmákra vonatkozó további előírások:
  1. Szakmai érdek-képviseleti szerv (kamara) a megnevezése, amelynek a szolgáltató tagja;
  2. Természetes személy szolgáltató szakképzettsége, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölése, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot szerezte;
  3. Hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára.